preskoči na sadržaj
POVIJEST

Osnovna škola Stari Jankovci

Škola u Starim Jankovcima započela je s djelovanjem 1843. kao općinska škola. U početku se sastojala od svega dvije prostorije: jedna je bila učionica, a druga stan učitelja. Zbog sve većega broja djece, srušena je 1884. godine stara školska zgrada te  je sagrađena nova vlastitim sredstvima ovdašnjih stanovnika. Nova je školska zgrada mogla primiti 100 učenika, a imala je i dvije prostorije koje su služile kao stan za učitelja i kuhinju. Do 1874. bila je to trorazredna škola s jednim učiteljem, a tada postaje četverorazredna. Po otvaranju škole 1843. nastavu je pohađalo samo 16 učenika, no broj učenika se stalno povećavao da bi do 1882. narastao do 87 učenika. Kako je broj učenika kontinuirano rastao, tako se otvorila potreba otvaranju  mjesta za još jednoga učitelja. 1886./1887. škola broji čak 138 učenika. Iste je školske godine sagrađen paromlin koji je imao vrlo važan značaj za mjesto. Prema popisu stanovništva koji je obavio učitelj 1890. godine, Stari Jankovci broje 1175 stanovnika. Završetkom izgradnje željezničke pruge Vinkovci – Mitrovica 1891. i kontinuiranim rastom broja učenika 1893. započela je izgradnja još jedne školske zgrade za smještaj još jednoga učitelja ( o općinskom trošku ). U školskoj godini 1893./1894. narastao je broj polaznika na 204 te se obuka odvijala cjelodnevno za razliku od dotadašnje poludnevne. U službu je primljena još jedna učiteljica. Učitelj Franjo Tokoš u spomenici 1900. godine iznosi nastojanje pučanstva mađarske nacionalnosti da se odobri mogućnost obrazovanja djece  na mađarskom jeziku.  Školske godine 1904./1905. otvorena je privatna mađarska julijanska škola. Sljedeće je školske  godine  ista škola postala mađarska dvorazredna škola. Tada drastično opada broj djece te se na prijedlog učitelja pokušalo animirati Nijemce ponudivši im učenje njemačkoga jezika kao obveznoga predmeta ne bi li i oni slali svoju  djecu u pučku školu. 1911. godine školski je odbor naredio Nijemcima i Rusinima slati svoju djecu u pučku školu te se broj djece udvostručava. Odlukom vlade 1917.  obustavljena  je popoldašnja obuka u pučkim školama. 1919. odlukom Kraljevske zemaljske vlade ukinuta je privatna mađarska julijanska škola pa je broj polaznika narastao na 137. Tada je jednorazredna škola postala trorazredna, odnosno četverorazredna. Sve do 1925. škola djeluje kao Opća niža pučka škola Stari Jankovci , a potom dobija status Osnovne škole Stari Jankovci. Sve do 1929. djeluje kao dvorazredna škola s cjelodnevnom obukom, a tada je otvoreno i treće  te četvrto odjeljenje. Od tada škola djeluje kao četverorazredna osnovna škola s četiri učitelja. Izuzev činjenice da broj djece varira , većih promjena nema sve do početka Drugoga svjetskoga rata.

U Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 10. travnja 1941. dolazi do određenih promjena. Djeca žitelja njemačke narodnosti prestaju polaziti Državnu narodnu školu te bez ikakve odredbe osnivaju vlastitu školu na njemačkom jeziku. Ona je dobila i školsku zgradu u „Malom kraju“  te četvrtinu školskoga inventara. Nakon protjerivanja dr. Petra Kajganića ta se škola preselila u njegov dom. 1941. /1942. Opet je uvedena opetovnica. U školi djeluju četiri učitelja u četiri razredna odjela, a nastava se odvijala cjelodnevno. 1942. /1943. umjesto opetovnice uvedeni su V. i VI. razred, ali zbog ratnoga stanja i pomanjkanja kadra djeluju samo dva učitelja. Isto tako nastava je često prekidana zbog potrebe vojske za korištenjem školske zgrade. Kada je 1946./1947. uveden zakon o sedmogodišnjem školovanju, uveden je peti razred. U to vrijeme škola zapošljava tek tri učitelja koji obučavaju 176 učenika. Iste je školske godine sagrađena nova školska zgrada u školskom dvorištu „Velikoga kraja“. Zgrada je nastala od sredstava prikupljenih od triju priredaba izvedenih na mađarskom jeziku u organizaciji Peter, Pave.

Od 1950. odlukom Ministarstva  prosvjete prelazi se postepeno na obvezno osmogodišnje školovanje. Zbog pomanjkanja prostora i kadra, škola u Starim Jankovcima ima pet razreda i produženi tečaj. Od 1951./ 1952. uvedena je uz nastavu na hrvatskom jeziku i nastava na mađarskom jeziku. Od 1956./1957. škola broji pet učitelja, a djeluje kao sedmogodišnja osnovna škola. 1957./1958. škola započinje rad sa šest učitelja u osam razreda  po prvi puta od njezina osnivanja. Te je godine osnovana i učenička zadruga te s radom započinje i večernja škola.  1958./1959. započela je sa sedam učitelja i jednim nastavnikom. Ta je školska godina značajna zbog rada većeg broja učitelja te značajnijeg rasta kvalitete obrazovanja. Učenicima su ponuđene izvannastavne aktivnosti te je s radom započela školska kuhinja. 1960. / 1961. OŠ Stari Jankovci pripojena je škola u Novim Jankovcima s dva kombinirana razredna odjela. Te školske godine nastava se odvijala u 11 odjela s ukupno 434 učenika što je do tada rekordan broj. 1963. /1964. zbog sve većeg rasta broja učenika pokrenuta je dogradnja  dviju novih učionica i zbornice. Škola broji 500 učenika s kojima radi 13 djelatnika. Zbog sve većeg broja djece (504) , nastava se od iduće školske godine izvodila u tri smjene.  Školske godine 1975./ 1976. škola je u Starim Jankovcima dosegnula rekordan broj učenika – 579. raspoređenih u 18 razrednih odjela . Nastavu je u Novim Jankovcima pohađalo 127 učenika. Nastava se izvodila u dvije smjene u 8 učionica i sobi nastavničkog stana. Zbog velikog broja učenika i manjka prostora, ali i loših uvjeta za rad te je školske godine proveden referendum za samodoprinos za izgradnju nove škole. Budući da se stanovništvo na referendumu pozitivno izjasnilo, 22. XII. 1979. postavljen je kamen temeljac za novu školu, a 12. IV. 1980. nova je škola i otvorena. Škola i danas radi u istoj školskoj zgradi koja je gotovo nepromijenjena. Škola u toj zgradi djeluje od 1980./1991. godine.

 Početkom Domovinskoga rata i okupacijom mjesta, nastava je obustavljena, a mještani uglavnom odlaze u prognaništvo. Završetkom mirne reintegracije 1998. godine, započela je obnova škole 1.7. 1998. godine. Krajem 1999. završena je unutrašnja sanacija zgrade te se s radom započinje školske godine 2000./2001. nastava se u to vrijeme odvijala u dvije smjene u matičnoj školi. Nastavu u prvoj smjeni pohađaju učenici koji slušaju nastavu na hrvatskom jeziku, a drugu  smjenu (dvojezičnu) pohađaju učenici koji slušaju nastavu na srpskom jeziku. OŠ Stari Jankovci tada su pripojene i dvije područne škole u kojima se izvodila dvojezična nastava – PŠ  Srijemske Laze i PŠ Orolik . Škola u to vrijeme broji tek 213 koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku i 51 učenik – dvojezičar. Od školske godine 2001. /2002. uređena je informatička učionica te opremljena s 18 računala te internetskom mrežom. 2005. godine započela je obnova škole u Srijemskim Lazama. Obnova je završena u listopadu iste godine. Iste je godine sagrađena nova školska zgrada PŠ u Oroliku. Od 2006. godine u školi je uvedeno njegovanje mađarskoga jezika. Školske godine 2007./2008. započinje i obnova školske zgrade PŠ u Novim Jankovcima. Do početka 2008./ 2009. obnova je završena te škola počinje s radom. Prije početka školske godine 2010./2011. Završena je rekonstrukcija krova školske zgrade matične škole te su obnovljene učionice predmetne nastave. Zbog manjka prostora , nastava je još uvijek dvosmjenska.

 

 

PŠ  Novi Jankovci

Škola u Novim Jankovcima utemeljena je naredbom Visoke kraljevske vlade ( Odjela za bogoštovlje i nastavu ) 1896. godine kao Niža pučka škola. Prema neslužbenim podacima, škola je utemeljena još puno ranije (krajem 18. st.), ali o tome nemamo saznanja u školskoj Spomenici.  Prvim je učiteljem imenovan Emil Krauth. U početku broji 57 učenika – 35 dječaka i 22 djevojčice. U opetovnoj je školi bilo 9 učenika. Prema podatcima iz školske spomenice doznajmo kako je učitelj 1900. godine obavio popis stanovništva. On upućuje na vrlo visok postotak pismenosti za ono vrijeme , izuzev među romskom manjinom.Od 1907. škola je iz jednorazredne preustrojena u dvorazrednu te je otvoreno mjesto za još jednog učitelja. U to vrijeme broji 100 redovnih polaznika te 33 opetovničara. U školskoj godini  1926./ 1927. škola je preimenovana u OŠ Novi Jankovci. Tada broji 94 djece raspoređenih u pet razrednih odjela, a službuju dvije učiteljice. U veljači 1930. zalaganjem mjesnog učitelja osnovano je i  mjesno folklorno društvo. 1940. zbog smanjenja broja djece ukinut je jedan razredni odjel te škola postaje jednorazredna. Za vrijeme Drugoga svjetskoga rata škola više puta prekida s radom zbog ratnog devastiranja te pojave tifusa. Od 1947. nastava se odvija poludnevno, a službu obavlja samo jedan učitelj. V. i  VI. razred nastavu je imao samo četvrtkom. Od školske godine 1953./1954. škola je preimenovana u Narodnu šestogodišnju školu te opet djeluju dva učitelja.  Od 1.1.1960. ukinuta je OŠ Novi Jankovci te ona postaje područni odjel OŠ Stari Jankovci. U staroj školskoj zgradi radi sve do 1980. kada prestaje s radom zbog trošnosti školske zgrade. 2008. sagrađena je nova školska zgrada u kojoj je škola i danas smještena.

 

 

 


Individualni razgovori

  Individualni razgovori učitelja sa roditeljima


7.veljače.2023.

DAN SIGURNIJEG INTERNETA

     Zajedno za bolji internet

Zajedno za bolji internet: Obilježite Dan sigurnijeg interneta - Medijska  pismenost

Svake veljače udruženje Insafe/INHOPE uz potporu Europske Komisije organizira Dan Sigurnijeg Interneta kojemu je cilj promicanje sigurnije i odgovornije upotrebe online tehnologije i mobilnih uređaja, posebice među djecom i mladima. Svake godine na drugi dan drugog tjedna drugog mjeseca tisuće ljudi diljem svijeta se udruže kako bi sudjelovali u događajima i aktivnostima kojima žele podići svijest o sigurnosnim problemima na internetu.

Tema ovogodišnjeg Dana sigurnijeg interneta je „Zajedno za bolji Internet.“

Fokus sigurnosti na internetu se tijekom godina s kreiranja „sigurnijeg“ interneta prebacio na kreiranje „boljeg“ interneta. Bez obzira jesmo li djeca i mladi, roditelji i skrbnici, učitelji i socijalni radnici, ili čak i predstavnici industrije, zakonodavci i političari, svi imamo veliku ulogu.


Oglasna ploča

Static HTML

 

 


 

Sjedi 5 - Sjedi 5

edukativna igra,kviz,

lektira,video instrukcije


Energetska obnova

Operativni program "Konkurentnost i kohezija" - Forum Zagreb