preskoči na sadržaj
vijesti

Posjet OPG-u Vladimir Sudarević Vijest ima dokument u privitku

Učenici 4. razreda s učiteljicom Anicom Mlinar i knjižničarkom Aleksandrom Brkić posjetili su OPG Vladimir Sudarević na Svjetski dan pčela koji se obilježava 20. svibnja.

Domaćin nas je poveo do mjesta gdje se košnice s pčelama trenutno nalaze te nam ispričao puno toga zanimljivoga. Upoznao nas je s fazama proizvodnje meda nakon čega su učenici i sami imali priliku postati medarima barem na jedan dan. Tako su se odjenuli u pčelarska odjela, čistili saće i vrcali med. Na kraju su se osladili medom i medenjacima koje je za njih pripremila gđa Tereza Sudarević. Svi smo se složili kako ukusniji med nismo probali te iskreno zahvaljujemo ljubaznim domaćinima na gostoprimstvu i darovima!

  :: opširnije :: 


objavio: Melita Begović  datum: 21. 5. 2024. 14:22

Provedba projekta „Sanacija i opremanje prostora za školsku kuhinju u Osnovnoj školi Stari Jankovci“

   Cilj projekta „Sanacija i opremanje prostora za školsku kuhinju u Osnovnoj školi Stari Jankovci“ je unaprjeđenje školske infrastrukture, odnosno sanacija i opremanje prostora za školsku kuhinju u Osnovnoj školi Stari Jankovci te osiguravanje potrebnih uvjeta za redovno korištenje namjenskog prostora i pružanje toplih obroka učenicima, čime će se pridonijeti socijalnoj i demografskoj revitalizaciji Općine, što je jedan od preduvjeta gospodarskog oporavka. Škola će ovim projektom sanirati dotrajalo krovište kuhinje te nabaviti  kuhinjske uređaje, blagovaonske stolove i stolice i kuhinjski pribor. Očekivani završetak radova je kraj ožujka 2024. godine.

 

Nositelj ovog projekta na lokaciji Naselje Ruđera Boškovića 1, k.č.br. 1647/52, k.o. Stari Jankovci je Vukovarsko-srijemska županija. Ukupan iznos projekta je 52.505,84 EUR od čega je iznos od  30.000,00 EUR-a sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije putem Programa održivog razvoja lokalne zajednice, dok je preostali iznos do ukupnog iznosa projekta osigurala Vukovarsko-srijemska županija.

 

  Sufinanciranje projekata na ovakav način, kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice,  u značajnoj mjeri je olakšao i samu njegovu provedbu, iz razloga što ovakvi i slični programi značajno rasterećuju proračune jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.               

                 

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 21. 3. 2024. 08:34

Razvoj STEM programa u OŠ Stari Jankovci -Završna konferencija Vijest ima dokument u privitku

U utorak 5. ožujka 2024. održana je završna konferencija za javnost projekta Razvoj STEM programa u Osnovnoj školi Stari Jankovci.. Konferenciji su nazočili doc. dr. sc. Jadranka Mustapić-Karlić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stari Jankovci g. Boris Dragičević, te drugi uzvanici.

Ravnatelj Anđelko Lučić prisjetio se pripreme projekta koja je započela 2022. godine s ciljem unapređenja STEM pristupa i digitalnih alata u našoj školi. Ovaj je projekt prijavljen i odobren kako bi se spriječio pad broja učenika koji se odlučuju za STEM područja, što predstavlja širi europski trend.

 

Glavna je svrha ovoga projekta bila da dobro STEM obrazovanje potakne kreativno razmišljanje, aktivne učenike te pristupe poučavanju temeljene na učeničkom istraživanju i otkrivanju.

Druga je svrha bila modernizacija i opremanje učionica te nabava opreme koja će se koristiti u školi i nakon završetka ovoga projekta.

Treća svrha, ujedno i najvažnija, bila je profesionalni razvoj učitelja. Nekoliko predavača i istraživača sa Sveučilišta u Stavangeru u šest je posjeta našoj školi održalo edukativne radionice za učitelje s naglaskom na korištenje digitalnih tehnologija, sadržaja i alata. Predavači su u projekt unijeli svoje bogato iskustvo u širokom području primjene STEM-a.

Projektom koji je trajao 18 mjeseci učenici i učitelji razvili su nove vještine i stekli znanja koja će im pomoći u daljnjem učenju i napredovanju te biti temeljem budućih projekata.

Bilo je predviđeno kako će u projektu sudjelovati 150 učenika, no ukupno je sudjelovalo njih 240,  među kojima su bili i daroviti učenici te učenici s teškoćama u učenju. Održano je i više od 150 radionica u 5 različitih programa za poboljšanje vještina učenika u STEM području, aktivnom građanstvu i poduzetništvu.

Bespovratnim sredstvima čija ukupna vrijednost iznosi 535.460,88 EUR Osnovna škola Stari Jankovci dobila je značajan poticaj u jačanju vlastitih kapaciteta opremanjem učionica Informatike te Kemije i Biologije. Novim namještajem i priborom potrebnim za izvođenje praktičnoga dijela nastave prirodne grupe predmeta učenicima je omogućen individualan pristup praktičnom radu. S druge strane, učionica Informatike opremljena je novim računalima, 3D printerom, robotima, robotskom rukom i VR naočalama, što je našim učenicima bilo posebno zanimljivo.

 

Ravnatelj Anđelko Lučić  nada se i vjeruje kako naša škola neće stati na ovome projektu, a stečeno znanje i vještine bit će poticajne za sve njegove sudionike. Zahvalio se svima koji su pridonijeli uspješnom ostvarenju ovoga projekta, prvenstveno učiteljima koji su i sami učili tijekom posljednjih 18 mjeseci te Općini Stari Jankovci kao i Županiji na dosadašnjoj suradnji i potpori koju su nam pružili.

Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti doc. dr. sc. Jadranka Mustapić-Karlić te predsjednik Općinskog vijeća Općine Stari Jankovci g. Boris Dragičević, u svojim su govorima istaknuli značaj ovoga projekta, kako za Općinu Stari Jankovci, tako i za cijelu Vukovarsko-srijemsku županiju u kojoj se provode slični projekti čije ostvarenje svesrdno prate i podupiru.

https://youtu.be/0MMiW5wDTgQ?si=wn_mdnMP681-FgYj

 

https://novosti.hr/oko-250-ucenika-os-stari-jankovci-u-stem-projektu/

 

 

The final public conference of the project Development of STEM programme in Stari Jankovci Primary School

 

On March 5, 2024 the final public conference of the project “Development of STEM programme in Stari Jankovci Primary School“ was held. The conference was attended by the head of the administrative department for education of Vukovar-Srijem County Jadranka Mustapić-Karlić, the president of Stari Jankovci Municipality council Boris Dragičević, and other guests.

 

The principal of Stari Jankovci Primary School Anđelko Lučić in the opening speech recalled the preparation for the project that began in 2022. Its aim was improvement of  STEM and digital tools skills in our school. The school applied for the project and it was approved to prevent a decline in the number of students opting for STEM fields which represents an increasing trend in Europe.

 

The main purpose of this project was to encourage creative thinking, students' activities and teaching approaches based on student inquiry and discovery through STEM education. Another purpose was modernization and procurement of equipment that will be used in the school after the project period.

The third and the most important purpose of the project was the professional development for teachers. During six visits to our school several educators and researchers from the University of Stavanger held educational workshops for teachers with the emphasis on the use of digital technology, content and tools. The lecturers shared their extensive experience in the wide field of STEM implementation.

During the project, which lasted for 18 months, students and teachers developed new skills and acquired knowledge that will help them in further learning and progress and will be the basis for future projects.

Initially it was planned that 150 students would participate in the project, but a total of 240 students participated, including gifted students and students with learning difficulties. More than 150 workshops were held in 5 different programmes to improve students' skills in the STEM field, active citizenship and entrepreneurship.

With total grants of EUR 535.460,88 Stari Jankovci Primary school received a significant boost in strenghtening its own capacities by equipping computer science and chemistry/biology classrooms. New classroom furniture and equipment necessary for practical part of teaching in natural sciences enabled students to have individual practical work. On the other hand, computer science classroom was equipped with new computers, 3D printer, robots, a robotic arm and VR glasses, which is particularly interesting to our students.

Principal Anđelko Lučić expressed his hope and belief that our school will not stop at this project, and the acquired knowledge and skills will be stimulating for all its participants. He thanked everyone who contributed to the successful realization of this project, primarily the teachers who also learned during the last 18 months, the Municipality of Stari Jankovci as well as the County for support and cooperation they have provided.

 

Head of the administrative department for education Jadranka Mustapić-Karlić and the head of Stari Jankovci municipality council Boris Dragičević, in their speeches emphasized the importance of this project, both for the municipality of Stari Jankovci and for the whole Vukovar-Srijem County, where similar projects are implemented with their wholehearted support.

 

https://youtu.be/0MMiW5wDTgQ?si=wn_mdnMP681-FgYj

 

https://novosti.hr/oko-250-ucenika-os-stari-jankovci-u-stem-projektu/

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 13. 3. 2024. 10:39

Poziv na završnu konferenciju projekta "Razvoj STEM programa u OŠ Stari Jankovci"

 

Osnovna škola Stari Jankovci poziva sve zainteresirane na završnu konferenciju projekta Razvoj STEM programa u Osnovnoj školi Stari Jankovci koja će se održati u utorak 5. ožujka 2024. godine s početkom u 12 sati.

U projektu financiranom iz programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ sudjelovalo je više od 200 učenika naše škole te 21 odgojno-obrazovni djelatnik.

Na završnoj će konferenciji biti predstavljeni rezultati projekta koji je započeo u rujnu 2022. godine, a čiji je cilj poboljšanje STEM vještina odgojno-obrazovnih djelatnika u poučavanju učenika naše Škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 1. 3. 2024. 09:57

Županijsko natjecanje iz engleskoga jezika Vijest ima dokument u privitku

  Dana 13. veljače 2024. godine u našoj je školi održano Županijsko natjecanje u poznavanju engleskoga jezika. U ugodnom i motivirajućem ozračju znanja, mladosti i vedrine natjecala su se 63 učenika osnovnih škola (33 učenika 7. razreda i 30 učenika 8. razreda) i 34 učenika srednjih škola (25 učenika 2. razreda i 9 učenika 4. razreda) Vukovarsko-srijemske županije.
  Svim se učenicima i njihovim mentorima zahvaljujemo na sudjelovanju sa željom za neodustajanjem od daljnjega rada koji uvijek vodi k nekim drugim uspjesima.
  Učenicima i njihovim mentorima, koji su ostvarili najbolje rezultate na današnjem natjecanju, čestitamo na njihovom iznimnom uspjehu.

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 13. 2. 2024. 16:03

Posjet Cinestaru Vijest ima dokument u privitku

Index.hr

 

 

 

Učenici nižih razreda matične škole i područnih škola sa svojim učiteljicama te predškolcima iz DV Krijesnica posjetili su 7.veljače Cinestar u Vukovaru i uživali u animiranom filmu Vau vau.

  :: opširnije :: 


objavio: Melita Begović  datum: 9. 2. 2024. 17:04

Zaštita i spašavanje u slučaju poplave,potresa ipožara Vijest ima dokument u privitku

There is always someone on standby to help you in need | 1126.veljače učenike 1.a i 2.a razreda posjetili su predstavnici Civilne zaštite i HGSS iz Vinkovaca te im održali predavanje iz područja zaštite i spašavanja u slučaju požara,poplave i potresa.Nakon predavanja učenici su mogli postavljati pitanja o svemu što ih zanima i komentirati.Predavači su pohvalili  znanje i suradnju učenika te im obećali dolazak i iduće godine.

  :: opširnije :: 


objavio: Melita Begović  datum: 9. 2. 2024. 16:18

OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Melita Begović  datum: 6. 2. 2024. 16:28

Županijsko natjecanje iz engleskog jezika - konačna ljestvica poretka i hodogram Vijest ima dokument u privitku


Na poveznici "opširnije" možete vidjeti tablice konačnog poretka školskog natjecanja iz Engleskog jezika s označenim učenicima koji se pozivaju na županijsko natjecanje (7. razred do rednog broja 35., 8. razred do rednog broja 32.) te hodogram natjecanja.

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 23. 1. 2024. 10:28

Odluka o odabiru ponude za izvođenje Škole u prirodi - 3. i 4. r Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 19. 1. 2024. 12:04

Odluka o odabiru ponude za izvođenje ekskurzije 7. i 8. razreda Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 12. 1. 2024. 08:40

Razvoj STEM programa u OŠ Stari Jankovci

Projektni partneri sa Sveučilišta u Stavangeru iz Norveške posjetili su Osnovnu školu Stari Jankovci 30. i 31. listopada 2023.

Prvoga je dana posjete održana edukacija iz područja IKT-a, dok je drugoga dana edukacija bila iz područja elektromagnetizma i zvuka.

Tom su prilikom projektni partneri održali radionice s djelatnicima Osnovne škole Stari Jankovci na kojima su učitelji programirali uz pomoć kablova, baterija i mikrokontrolera te na taj način konstruirali tzv. pametnu kuću.

 

Također su pokazani i različiti znanstveni pokusi kao što su spajanje strujnog kruga koristeći bateriju i limun ili krumpir te spajanje baterije na električni uređaj (žarulja) čime smo došli do zaključka o kemijskim reakcijama koje uzrokuju nastanak električne struje. Različitim vježbama i pokusima i uz pomoć raznih materijala iz kućanstva dokazali smo da je zvuk longitudinalni val kojim se prenosi energija

Cilj je i ovih radionica bio poboljšanje STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika u poučavanju učenika naše Škole. Prikazane će aktivnosti učitelji moći provoditi s učenicima kojima će ovakav način poučavanja biti zanimljiviji i uspješniji.

 

Ovo je posljednji planirani posjet partnera iz Norveške, a zaključen je evaluacijom edukacija partnera.

 

U Starim Jankovcima 31. listopada 2023. godine

 

 

 

 

Report on the sixth meeting and workshop held by Norwegian partners as part of the Project “Development of STEM programme in Stari Jankovci Primary school “

 

On October 30 and 31, 2023 the Norwegian partners from the University of Stavanger visited Stari Jankovci Primary school.

On the first day of the visit education was held in the field of ICT, while on the second day education was in the field of electromagnetism and sound.

 

During this visit the project partners held workshops with educational workers where the teachers programmed using cables, batteries and microcontrollers and as a result constructed  the 'smart house'.

Varoius scientific experiments were also shown, such as connecting a circuit using a battery and a lemon or a potato and connecting the battery to an electrical device (light bulb) which led to conclusions about chemical reactions that cause the generation of electric current.

By demonstrating various experiments and using different household materials we proved that sound is a longitudinal wave that transmits energy.

The aim of these workshops was improving of STEM teaching skills.  The teachers will be able to apply what they learned and demonstrate activities to their students who will find this method of teaching more interesting and successful.

 

This was the last planned visit of the partner from Norway. It was concluded with the evaluation of the partner's education.

 

In Stari Jankovci, October 31, 2023

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 9. 1. 2024. 11:32

Početak nastave u drugom polugodištu

Nastava u drugom polugodištu započinje u ponedjeljak 8. siječnja 2024. godine.

Stari Jankovci- R1

  1. smjena: učenici nižih razreda te 6. i 8. razredi,  2. smjena:  učenici 5. i 7. razreda te odjeli na srpskome jeziku
  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 5. 1. 2024. 11:48

Večer matematike Vijest ima dokument u privitku

Vecer matematike8.prosinca su učenici 1.a razreda obilježili Večer matematike.Kroz igru i zabavu prošli su nekoliko radnih centara i rješavali matematičke zadatke primjerene svojoj dobi.

Uspoređivali su, zbrajali i oduzimali brojeve do 10,natjecali se u parovima,crtali prema uputama,koristili brojevnu crtu,igraće kockice i digitalnu tehnologiju.
Sve u svemu,uživali su u svim aktivnostima,ali i razvijali ljubav i zanimanje za matematiku.
  :: opširnije :: 


objavio: Melita Begović  datum: 21. 12. 2023. 10:46

Vilenjačka posla Vijest ima dokument u privitku

                                                     

 

 

  13.prosinca su učenici 1.a,2.a i 3.a razreda sa svojim učiteljicama posjetili DV Krijesnica u Starim Jankovcima.

Tamo su, zajedno s učenicima 1.i 2.r. iz OŠ Slakovci i vrtićarcima pogledali zanimljivu i zabavnu predstavu Vilenjačka posla koju je izvodila Kazališna skupina Igla.
Djeca su uživala u smiješnim doživljajima i nevoljama vilenjaka koji su,nesretnim slučajem,umjesto,na Sjevernom polu, završili u Starim Jankovcima.
  :: opširnije :: 


objavio: Melita Begović  datum: 21. 12. 2023. 09:18

STEM - Adventski kalendar Vijest ima dokument u privitku

U predbožićno vrijeme nastavnice matematike i fizike Klaudija Loknar i engleskoga jezika Svjetlana Subašić osmislile su STEM adventski kalendar. Kalendar sadrži 24 zadatka iz matematike i fizike. Teme zadatak su: božićni ukrasi, božićna jelka, pokloni, putovanja, potrošnja, zarada, sport, natjecanja i slično.

Svaki dan od 1. prosinca do 24. prosinca učenici otvaraju jedan prozorčić na STEM adventskom kalendaru. U prozorčiću je zadatak tog dana. Učenici rješavaju zadatke i rješenja s imenom i prezimenom ubacuju u kutiju. Na kraju adventskoga razdoblja nastavnice će provjeriti rješenja zadataka. Učenicima će prezentirati točna rješenja svih zadataka.

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 15. 12. 2023. 09:40

Odluka o poništavanju javnog poziva - Škola u prirodi 3. i 4. razreda Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 14. 12. 2023. 13:26

Razvoj STEM programa u OŠ Stari Jankovci Vijest ima dokument u privitku

Javna prezentacija projekta Razvoj STEM programa u Osnovnoj školi Stari Jankovci

 

Javna prezentacija projekta Razvoj STEM programa u OŠ Stari Jankovci održana je 27. listopada 2023. godine u Osnovnoj školi Stari Jankovci. U projektu je tijekom godine dana sudjelovalo više od 200 učenika naše školi te 21 odgojno-obrazovni djelatnik. Prisutni su mogli razgledati dio onoga što smo radili na dosadašnjim radionicama te i sami sudjelovati u nekima od njih.

Tako su učenici nižih razreda pokazali kako se poduzetnikom može i treba biti od malih nogu. Sadili su i prerađivali biljke kao što su menta, bazga, peršin, ružmarin, paprika, pakirali ih u recikliranu ambalažu te uspješno prodavali tijekom prezentacije.

Da sav otpad nije za smeće, pokazali su učenici koji su na radionicama izrađivali umjetnička djela i nakit od elektroničkog otpada. Rabljene slušalice, žice, baterije, USB stikovi u njihovim su rukama postale jedinstvene slike, satovi, ogrlice, narukvice i naušnice. Pored ovoga, posjetitelji su mogli vidjeti i modele različitih kemijskih spojeva, živčane stanice te sudjelovati u stvaranju modela planeta Sunčeva sustava. Zainteresirani su se mogli okušati i u izradi te sigurnom spuštanju padobrana kao što je to činio jedan od najznačajnijih Hrvata svih vremena, Faust Vrančić.

Novosti iz svijeta tehnike bile su posebno zanimljive kako učenicima, tako i učiteljima te svim posjetiteljima. Mogućnosti rukovanja robotima, robotskom rukom, dronom ili odlaska u nove svjetove korištenjem VR naočala, svima su otvorila vrata u nove dosege informatičke tehnologije.

Da su naši učenici na odličnom putu da postanu još bolji znanstvenici, pokazali su i na radionicama izrade lava lampe te spajanje strujnog kruga koristeći bateriju i limun ili krumpir te spajanje baterije na električni uređaj (žarulja), kao i proizvodnjom ekoloških proizvoda za kućanstva poput bioomekšivača od lavande, nevenove masti, kreme od čuvarkuće te sapuna od maslinova ulja.

Mali su znanstvenici posebnu spretnost pokazali izradom modela uređaja za gašenje požara te njegovom primjenu uspješno predstavili gašenjem manjega požara.

Većina ovih radionica bilo bi gotovo nemoguće zamisliti bez moderno opremljene učionice kemije koju je škola dobila u ovome projektu.

Ravnatelj Lučić istaknuo je kako su učenici ovim projektom i različitim radionicama razvili interes za STEM područje kao i vještine potrebne za daljnje obrazovanje. A kako su i sami učenici pokazali izuzetno zadovoljstvo stečenim znanjem i vještinama, završetak projekta neće značiti i završetak radionica već nastavak pohađanja programa koji ih zanimaju.

Na poveznici možete pogledati prilog lokalne televizije:

https://youtu.be/kvr0xyNAwfE?si=cHx5MwOzosxG-gFq

 

 

Public presentation of the Project “Development of STEM programme in Stari Jankovci Primary school

 

The public presentation of the Project “Development of STEM programme in Stari Jankovci Primary school “ was held on October 27, 2023 in Stari Jankovci Primary school. More than 200 students and 21 educational worker participated in the project during the year.

Visitors were able to see a part of what has been done in previous workshops and also participate in the workshops at the occasion.

The students of the lower grades showed how one can be an entrepreneur from an early age. They planted and processed plants such as mint, elderberry, parsley, rosemary, peppers, and then they packed them in recycled packaging and finally they sold their products during the event.

That all waste is not trash was shown by students who made works of art from electronic waste at the workshops. They made unique pictures, watches, jewellery (necklaces, bracelets, earrings) by using headphones, wires, batteries, USB sticks.

Visitors could also see models of different chemical compounds, nerve cells and to participate in the creation of the models of the planets of the Solar System.

Those interested could try their hand at making and safely lowering parachutes, as was done by Faust Vrančić, one of the most important Croatian scientists.

 

News in the field of technology was particularly interesting to students, teachers and all other visitors. The possibility of handling robots, a robotic arm, a drone or going to the new worlds using VR glasses demonstrated the new technological reach.

Students showed that they are well on their way to become better scientists by showing theiin the workshops. There they made lava lamp,  connected a circuit using a battery and a lemon or a potato and connecting the battery to an electrical device (light bulb), and also ecological household products such as natural lavender fabric softener, calendula ointment, houseleek cream, olive oil soaps.

Our young scientists showed their skills by making a model of fire extinguisher and successfully demonstrating its use by extinguishing fire.

 

Most of these workshops would not be possible without well equipped chemistry classroom. The classroom was equipped as part of the project.

The principal of Stari Jankovci Primary School Anđelko Lučić pointed out that through this project and various workshops our students developed interest in the STEM field as well as other skills needed for further education. As the students showed great satisfaction with the acquired knowledge and skills, the end of the project will not mean the end of the workshops but continuation of work according to the interests of the students.

 

You can watch the local television report on the following link:

https://youtu.be/kvr0xyNAwfE?si=cHx5MwOzosxG-gFq

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 17. 11. 2023. 08:49

Razvoj STEM programa u OŠ Stari Jankovci


Osnovna škola Stari Jankovci poziva sve zainteresirane na javnu prezentaciju projekta Razvoj STEM programa u OŠ Stari Jankovci koja će se održati 27. listopada u 9 sati u Osnovnoj školiStari Jankovci.

Tijekom prošle godine naše su male glave pokušavale shvatiti što je to zapravo STEM. Naučili smo puno toga i postali pravi znanstvenici koji su učili o robotima, izvodili pokuse, pravili sapune te sijali, sadili i presađivali plodove naših ruku.

Na javnoj ćemo prezentaciji predstaviti naše projektne aktivnosti i radionice na kojima ćemo prikazati naučeno uz izložbu učeničkih radova i proizvoda.

Veselimo se vašem dolasku!

 Našu  pozivnicu možete pogledati na  Youtube 

 https://www.youtube.com/watch?v=RWxp-KJ4lhM

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 24. 10. 2023. 10:10

Sigurnost u prometu Vijest ima dokument u privitku

9.listopada učenike 1.a razreda posjetio je prometni policajac.Najmlađim učenicima škole održao je predavanje o sigurnosti u prometu,s naglaskom o velikoj važnosti poštivanja prometnih pravila i znakova,semafora za pješake,pravilnog prelaska ceste,korištenja kacige u vožnji biciklom i sigurnosnog pojasa u automobilu.Na kraju im je podijelio prigodne poklončiće.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Melita Begović  datum: 11. 10. 2023. 11:14

Dječji tjedan Vijest ima dokument u privitku

Od 2. do 8.listopada učiteljice razredne nastave, Katica Budimir, Marija Jukić, Gordana Jurić i Ana Mlinar, obilježile su s učenicima Dječji tjedan pod geslom “Ljubav djeci prije svega”, s naglaskom na razvoj VJEŠTINA.

Djeca su sudjelovala u raznim STEM igrama i aktivnostima kojima su razvijala svoje motoričke,senzorne,praktične i socijalne vještine.

Najmlađi su učenici u sklopu Dječjeg tjedna posjetili svoje stare prijatelje u DV Krijesnica i prisjetili se svojih vrtićkih dana.

  :: opširnije :: 


objavio: Melita Begović  datum: 9. 10. 2023. 08:35

POSJET OSNOVNOŠKOLACA OŠ JANKOVCI OPĆINI STARI JANKOVCI

Općinski načelnik Dragan Sudarević ugostio je danas učenike 6. razreda OŠ Jankovci. Druženje je upriličeno s ciljem upoznavanja djece sa aktivnostima na kojima Općina Stari Jankovci svakodnevno radi kako bi se između ostaloga poboljšala kvalitetu života djece, ali i ostalih mještana naše Općine. Načelnik je pripremio predavanje djeci o lokalnoj samoupravi i koja je njena svrha. Istaknuo je kako Općina Stari Jankovci vodi računa o prijedlozima djece budući su i oni punopravni članovi zajednice u kojoj žive, djeca su potom imala priliku postaviti općinskom načelniku niz pitanja te prijedloga. Samo druženje prošlo je u veselom tonu, nadamo se da su djeca uz zabavu naučila neke zanimljive informacije. Hvala učiteljicama, asistentici i djeci na lijepo provedenom vremenu!

  :: opširnije :: 


objavio: Melita Begović  datum: 20. 9. 2023. 15:32

Akcija čišćenja okoliša škole Vijest ima dokument u privitku

Dana 30. i 31. kolovoza održana je akcija čišćenja okoliša Osnovne škole Stari Jankovci s ciljem uklanjanja posljedica nevremena koje je 19. srpnja srušilo i polomilo stabla oko škole. Akciji su se odazvali učenici i djelatnici naše škole kao i pojedini mještani. Ovim putem zahvaljujemo svima na pruženoj pomoći, a posebno g. Ivi Jakovljeviću, g. Vlatku Sudareviću, obitelji Filkovac te našim učenicima.

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 8. 9. 2023. 13:10

Početak nastave u novoj školskoj godini - 2023./2024.

Poštovani roditelji i dragi učenici,

nova školska godina 2022./2023. započinje u ponedjeljak 4. rujna 2023. godine prema sljedećem rasporedu:

Stari Jankovci:

1. smjena: 8.00 sati - niži razredi te 6. i 8.

2. smjena: 13.15 sati - 5. i 7. te odjeli na srpskom jeziku

Područne škole Novi Jankovci, Srijemske Laze i Orolik:

1. smjena: 8.00

 

Napomena: učenici će preuzeti udžbenike i trebaju doći sa ruksacima (torbama).

 

Prijevoz učenika, polasci:

Orolik: 7.45 (prva smjena); 12.50 (druga smjena)

Stari Jankovci (škola): 13.05; 18.20

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 1. 9. 2023. 10:14

Razvoj STEM programa u OŠ Stari Jankovci

Izvještaj o petom održanom posjetu partnera na projektu Razvoj STEM programa u Osnovnoj školi Stari Jankovci

 

Osnovnu školu Stari Jankovci posjetili su projektni partneri sa Sveučilišta u Stavangeru iz Norveške 12. lipnja 2023.

Tom su prilikom projektni partneri održali predavanje djelatnicima Osnovne škole Stari Jankovci koji su uključeni u zajednički projekt. Tema predavanja bio je održivi razvoj, a djelatnici su pobliže upoznati s pojmom održivoga razvoja i njegovim ciljevima. Ova će edukacija pomoći učiteljima pripremiti i osposobiti učenike za odgovorno korištenje prirodnih dobara, razumno postupanje s otpadom, na aktivan rad i suradnju u zajednici radi postizanja osobne i opće dobrobiti.

Sljedeći posjet partnera planiran je u listopadu 2023. godine.

 

U Starim Jankovcima, 13. lipnja 2023. godine

 

 

Report on the fifth meeting and workshop held by Norwegian partners as part of the Project “Development of STEM programme in Stari Jankovci Primary school “

 

On June 12, 2023 the Norwegian partners from the University of Stavanger visited Stari Jankovci Primary school.

 

During this visit the project partners held a lecture with educational workers involved in the project. The topic of the lecture was sustainable development. The teachers were introduced to the concept of  sustainable development and its goals. This education will help teachers prepare and train students for responsible use of natural resources, reasonable handling of waste, active work and cooperation in the community in order to achieve personal and general wellbeing.

 

The next visit of the partners is planned for October 2023.

 

In Stari Jankovci, June 13, 2023

  :: opširnije :: 


objavio: Melita Begović  datum: 10. 7. 2023. 08:19

Radne bilježnice i dodatni materijali - 2023/2024 Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji, dragi učenici,

na poveznici "opširnije" možete vidjeti popis radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala koji će se koristiti u školi u školskoj godini 2023/2024.

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 30. 6. 2023. 09:21

Dopunski rad i podjela svjedodžbi

Početak dopunskog rada je u utorak   26.6.2023. godine.

Raspored:  --  8.00 h  -- matematika

                 --  8.00 h -- povijest

                 --  10.15 h -- engleski jezik

  Autobus polazi iz Orolika u 7.45 sati.

 

Podjela svjedožbi

- za učenike osmih razreda: 30.6.2023. (petak) u 9.00 sati

- za sve ostale učenike: 5.7.2023. (srijeda) u 9.30 sati

Polazak autobusa iz Orolika je u 9.00 sati, a povratak u 10.00 sati.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Anđelko Lučić  datum: 26. 6. 2023. 13:11

Razvoj STEM programa u OŠ Stari Jankovci Vijest ima dokument u privitku

Izvještaj o održanom susretu i radionici partnera na projektu Razvoj STEM programa u Osnovnoj školi Stari Jankovci

 

Osnovnu školu Stari Jankovci 18. svibnja 2023. posjetili su projektni partneri sa Sveučilišta u Stavangeru iz Norveške.

Projektni su partneri održali radionicu s djelatnicima Osnovne škole Stari Jankovci uključenima u projekt te su im tom prigodom pokazali nekoliko kemijskih pokusa. Prilikom njihova izvođenja bilo je potrebno uočiti promjene koje se događaju spajanjem tvari te zabilježiti sva opažanja i donijeti odgovarajuće zaključke.

Cilj ove radionice bio je pridonijeti unaprjeđenju nastave kemije budući da pokus kao izvor znanja ima velik motivirajući učinak te pridonosi uspješnosti nastave.

Prikazane su pokuse učitelji provodili s učenicima kojima je ovakav oblik rada pomogao u razumijevanju zakona kemijskog spajanja te potaknuo razvoj sposobnosti rada s kemikalijama.

Sljedeći posjet partnera planiran je 12. lipnja 2023. godine.

U Starim Jankovcima, 22. svibnja ,2023. godine

 

Report on the fourth meeting and workshop held by Norwegian partners as part of the Project “Development of STEM programme in Stari Jankovci Primary school “

 

On May 18, 2023 the Norwegian partners from the University of Stavanger visited Stari Jankovci Primary school. During this visit the project partners held a lecture and a workshop with educational workers involved in the project and showed them several chemical experiments. When conducting the experiments, it was necessary to observe the changes that occur when different substances are combined, and to record all the observations and draw appropriate conclusions.

The aim of this workshop was improving of chemistry teaching skills since the experiment as a source of knowledge has a great motivating effect and contributes to the success of teaching.  The teachers applied what they learned and demonstrated it to their students. This form of work helped the students understand the laws of chemical combinations and encouraged the development of the ability to work with chemicals.

The next visit of the partners is planned for June 12, 2023.

In Stari Jankovci, May 22, 2023

  :: opširnije :: 


objavio: Melita Begović  datum: 5. 6. 2023. 12:44

Obilježen Dan Rusina Vijest ima dokument u privitku

Povodom Dana Rusina u RH ,koji se obilježava 25.svibnja ,učiteljica Rusinskog jezika Lesya Mudri, uz asistenciju dvojice učenika koji uče Rusinski jezik,Davida Jagice i Lukasa Matijevca, upoznala je i ostale učenike 4.a razreda s prošlošću, kulturom i običajima Rusina.

Učenici su najviše pokazali zanimanje za rusinski jezik i pismo te ga uspoređivali s hrvatskim i ostalim slavenskim jezicima.Okušali su se u čitanju rusinskih riječi i otkrivanju njihova značenja.

Na kraju ih je podučila tradicijskim dječjim igrama u kojima su svi uživali.

Izborom Opširnije  možete vidjeti slike

  :: opširnije :: 


objavio: Melita Begović  datum: 1. 6. 2023. 15:41

Terenska nastava iz Rusinskog jezika

U srijedu 3.svibnja učenici 3. i 4. razreda koji idu na nastavu Rusinskog jezika i kulture s učiteljicom Lesyom Mudri posjetili su Etnografsku zbirku Rusina  u Petrovcima i saznali su puno novoga o životu Rusina u prošlosti.

Nakon toga su posjetili i grkokatoličku crkvu Pokrove Presvete Bogorodice u Petrovcima gdje ih je ugostio župnik Vladimir Sedlak. Kroz zanimljiv razgovor učenici su saznali nešto o grkokatoličkoj vjeri, posebnostima istočnog obreda i zavirili su u „skrivene“ prostorije crkve.

Zahvaljujemo tajniku Saveza Rusina RH g. Zvonku Kostelniku i vlč. Vladimiru Sedlaku na pomoći u organizaciji terenske nastave.

  :: opširnije :: 


objavio: Melita Begović  datum: 31. 5. 2023. 17:14

Kultura u pokretu Vijest ima dokument u privitku

U  svibnju i lipnju u OŠ Stari Jankovci te u svim trima područnim školama održane su radionice u sklopu projekta "Kultura u pokretu" kojeg provodi Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci. Cilj je projekta pridonijeti razvoju čitalačke pismenosti te razvoj učeničkoga interesa za istraživački, kritički i kreativni rad putem čitalačkih praksa.
Učenici nižih razreda aktivno su sudjelovali u programu S bibliobusom u prvi razred, dok su učenici 5.c, 6.c i 7.c  sudjelovali u programu Lektira na drugačiji način. Učenici su kroz razgovor s knjižničarkom Klaudijom Mandić razvijali odnose tolerancije, ravnopravnosti, uvažavanja tuđeg mišljenja te timskoga rada. 
Zahvaljujemo Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci na uključivanju u ovaj zanimljiv projekt te na prigodnim darovima.
 
  :: opširnije :: 


objavio: Melita Begović  datum: 18. 5. 2023. 10:06
» Arhiva naših vijesti    
 


 

 

 


Individualni razgovori

  Individualni razgovori učitelja sa roditeljima


7.veljače.2023.

DAN SIGURNIJEG INTERNETA

     Zajedno za bolji internet

Zajedno za bolji internet: Obilježite Dan sigurnijeg interneta - Medijska  pismenost

Svake veljače udruženje Insafe/INHOPE uz potporu Europske Komisije organizira Dan Sigurnijeg Interneta kojemu je cilj promicanje sigurnije i odgovornije upotrebe online tehnologije i mobilnih uređaja, posebice među djecom i mladima. Svake godine na drugi dan drugog tjedna drugog mjeseca tisuće ljudi diljem svijeta se udruže kako bi sudjelovali u događajima i aktivnostima kojima žele podići svijest o sigurnosnim problemima na internetu.

Tema ovogodišnjeg Dana sigurnijeg interneta je „Zajedno za bolji Internet.“

Fokus sigurnosti na internetu se tijekom godina s kreiranja „sigurnijeg“ interneta prebacio na kreiranje „boljeg“ interneta. Bez obzira jesmo li djeca i mladi, roditelji i skrbnici, učitelji i socijalni radnici, ili čak i predstavnici industrije, zakonodavci i političari, svi imamo veliku ulogu.


Oglasna ploča

Static HTML

 

 


 

Sjedi 5 - Sjedi 5

edukativna igra,kviz,

lektira,video instrukcije


Energetska obnova

Operativni program "Konkurentnost i kohezija" - Forum Zagreb