2023-10-09 08:35:33

Dječji tjedan

Od 2. do 8.listopada učiteljice razredne nastave, Katica Budimir, Marija Jukić, Gordana Jurić i Ana Mlinar, obilježile su s učenicima Dječji tjedan pod geslom “Ljubav djeci prije svega”, s naglaskom na razvoj VJEŠTINA.

Djeca su sudjelovala u raznim STEM igrama i aktivnostima kojima su razvijala svoje motoričke,senzorne,praktične i socijalne vještine.

Najmlađi su učenici u sklopu Dječjeg tjedna posjetili svoje stare prijatelje u DV Krijesnica i prisjetili se svojih vrtićkih dana.


Osnovna škola Stari Jankovci