preskoči na sadržaj
Vijesti

Razvoj STEM programa u OŠ Stari Jankovci -Završna konferencija

U utorak 5. ožujka 2024. održana je završna konferencija za javnost projekta Razvoj STEM programa u Osnovnoj školi Stari Jankovci.. Konferenciji su nazočili doc. dr. sc. Jadranka Mustapić-Karlić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stari Jankovci g. Boris Dragičević, te drugi uzvanici.

Ravnatelj Anđelko Lučić prisjetio se pripreme projekta koja je započela 2022. godine s ciljem unapređenja STEM pristupa i digitalnih alata u našoj školi. Ovaj je projekt prijavljen i odobren kako bi se spriječio pad broja učenika koji se odlučuju za STEM područja, što predstavlja širi europski trend.

 

Glavna je svrha ovoga projekta bila da dobro STEM obrazovanje potakne kreativno razmišljanje, aktivne učenike te pristupe poučavanju temeljene na učeničkom istraživanju i otkrivanju.

Druga je svrha bila modernizacija i opremanje učionica te nabava opreme koja će se koristiti u školi i nakon završetka ovoga projekta.

Treća svrha, ujedno i najvažnija, bila je profesionalni razvoj učitelja. Nekoliko predavača i istraživača sa Sveučilišta u Stavangeru u šest je posjeta našoj školi održalo edukativne radionice za učitelje s naglaskom na korištenje digitalnih tehnologija, sadržaja i alata. Predavači su u projekt unijeli svoje bogato iskustvo u širokom području primjene STEM-a.

Projektom koji je trajao 18 mjeseci učenici i učitelji razvili su nove vještine i stekli znanja koja će im pomoći u daljnjem učenju i napredovanju te biti temeljem budućih projekata.

Bilo je predviđeno kako će u projektu sudjelovati 150 učenika, no ukupno je sudjelovalo njih 240,  među kojima su bili i daroviti učenici te učenici s teškoćama u učenju. Održano je i više od 150 radionica u 5 različitih programa za poboljšanje vještina učenika u STEM području, aktivnom građanstvu i poduzetništvu.

Bespovratnim sredstvima čija ukupna vrijednost iznosi 535.460,88 EUR Osnovna škola Stari Jankovci dobila je značajan poticaj u jačanju vlastitih kapaciteta opremanjem učionica Informatike te Kemije i Biologije. Novim namještajem i priborom potrebnim za izvođenje praktičnoga dijela nastave prirodne grupe predmeta učenicima je omogućen individualan pristup praktičnom radu. S druge strane, učionica Informatike opremljena je novim računalima, 3D printerom, robotima, robotskom rukom i VR naočalama, što je našim učenicima bilo posebno zanimljivo.

 

Ravnatelj Anđelko Lučić  nada se i vjeruje kako naša škola neće stati na ovome projektu, a stečeno znanje i vještine bit će poticajne za sve njegove sudionike. Zahvalio se svima koji su pridonijeli uspješnom ostvarenju ovoga projekta, prvenstveno učiteljima koji su i sami učili tijekom posljednjih 18 mjeseci te Općini Stari Jankovci kao i Županiji na dosadašnjoj suradnji i potpori koju su nam pružili.

Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti doc. dr. sc. Jadranka Mustapić-Karlić te predsjednik Općinskog vijeća Općine Stari Jankovci g. Boris Dragičević, u svojim su govorima istaknuli značaj ovoga projekta, kako za Općinu Stari Jankovci, tako i za cijelu Vukovarsko-srijemsku županiju u kojoj se provode slični projekti čije ostvarenje svesrdno prate i podupiru.

https://youtu.be/0MMiW5wDTgQ?si=wn_mdnMP681-FgYj

 

https://novosti.hr/oko-250-ucenika-os-stari-jankovci-u-stem-projektu/

 

 

The final public conference of the project Development of STEM programme in Stari Jankovci Primary School

 

On March 5, 2024 the final public conference of the project “Development of STEM programme in Stari Jankovci Primary School“ was held. The conference was attended by the head of the administrative department for education of Vukovar-Srijem County Jadranka Mustapić-Karlić, the president of Stari Jankovci Municipality council Boris Dragičević, and other guests.

 

The principal of Stari Jankovci Primary School Anđelko Lučić in the opening speech recalled the preparation for the project that began in 2022. Its aim was improvement of  STEM and digital tools skills in our school. The school applied for the project and it was approved to prevent a decline in the number of students opting for STEM fields which represents an increasing trend in Europe.

 

The main purpose of this project was to encourage creative thinking, students' activities and teaching approaches based on student inquiry and discovery through STEM education. Another purpose was modernization and procurement of equipment that will be used in the school after the project period.

The third and the most important purpose of the project was the professional development for teachers. During six visits to our school several educators and researchers from the University of Stavanger held educational workshops for teachers with the emphasis on the use of digital technology, content and tools. The lecturers shared their extensive experience in the wide field of STEM implementation.

During the project, which lasted for 18 months, students and teachers developed new skills and acquired knowledge that will help them in further learning and progress and will be the basis for future projects.

Initially it was planned that 150 students would participate in the project, but a total of 240 students participated, including gifted students and students with learning difficulties. More than 150 workshops were held in 5 different programmes to improve students' skills in the STEM field, active citizenship and entrepreneurship.

With total grants of EUR 535.460,88 Stari Jankovci Primary school received a significant boost in strenghtening its own capacities by equipping computer science and chemistry/biology classrooms. New classroom furniture and equipment necessary for practical part of teaching in natural sciences enabled students to have individual practical work. On the other hand, computer science classroom was equipped with new computers, 3D printer, robots, a robotic arm and VR glasses, which is particularly interesting to our students.

Principal Anđelko Lučić expressed his hope and belief that our school will not stop at this project, and the acquired knowledge and skills will be stimulating for all its participants. He thanked everyone who contributed to the successful realization of this project, primarily the teachers who also learned during the last 18 months, the Municipality of Stari Jankovci as well as the County for support and cooperation they have provided.

 

Head of the administrative department for education Jadranka Mustapić-Karlić and the head of Stari Jankovci municipality council Boris Dragičević, in their speeches emphasized the importance of this project, both for the municipality of Stari Jankovci and for the whole Vukovar-Srijem County, where similar projects are implemented with their wholehearted support.

 

https://youtu.be/0MMiW5wDTgQ?si=wn_mdnMP681-FgYj

 

https://novosti.hr/oko-250-ucenika-os-stari-jankovci-u-stem-projektu/Priloženi dokumenti:
Fotografija_1.jpg (735.58 KB)
Fotografija_2.jpg (747.19 KB)
Fotografija_3.jpg (606.13 KB)
Izvjestaj_o_zavrsnoj_konferenciji_projekta.docx (300.09 KB)
Fotografija_6.jpg (190.20 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Anđelko Lučić   datum: 13. 3. 2024.

 

 

 


Individualni razgovori

  Individualni razgovori učitelja sa roditeljima


7.veljače.2023.

DAN SIGURNIJEG INTERNETA

     Zajedno za bolji internet

Zajedno za bolji internet: Obilježite Dan sigurnijeg interneta - Medijska  pismenost

Svake veljače udruženje Insafe/INHOPE uz potporu Europske Komisije organizira Dan Sigurnijeg Interneta kojemu je cilj promicanje sigurnije i odgovornije upotrebe online tehnologije i mobilnih uređaja, posebice među djecom i mladima. Svake godine na drugi dan drugog tjedna drugog mjeseca tisuće ljudi diljem svijeta se udruže kako bi sudjelovali u događajima i aktivnostima kojima žele podići svijest o sigurnosnim problemima na internetu.

Tema ovogodišnjeg Dana sigurnijeg interneta je „Zajedno za bolji Internet.“

Fokus sigurnosti na internetu se tijekom godina s kreiranja „sigurnijeg“ interneta prebacio na kreiranje „boljeg“ interneta. Bez obzira jesmo li djeca i mladi, roditelji i skrbnici, učitelji i socijalni radnici, ili čak i predstavnici industrije, zakonodavci i političari, svi imamo veliku ulogu.


Oglasna ploča

Static HTML

 

 


 

Sjedi 5 - Sjedi 5

edukativna igra,kviz,

lektira,video instrukcije


Energetska obnova

Operativni program "Konkurentnost i kohezija" - Forum Zagreb